47250 Duga Resa +385 47 844-055 info@rivalis.hr

Košarica

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti poduzeća RIVALIS d.o.o. kroz povećanje tehnološke opremljenosti

Kratki opis projekta: Svrha projekta je kroz nabavku napredne, energetski učinkovite tehnološke opreme i unaprijeđenje poslovnih procesa,  povećati proizvodni kapacitet poduzeća, njegovu sposobnost da proizvodi veći asortiman proizvoda, posebno novih proizvoda, koji su rezultat vlastitog razvoja,  povećati razinu tehnološke opremljenosti i omogućiti razvoj novih kompetencija. Napredna tehnološka rješenja u proizvodnji, kao ključnom poslovnom procesu, poduprta digitalnim sustavima upravljanja i kontrole proizvodnje, omogućit će razvoj nove organizacije poslovanja, sa svrhom  povećanja učinkovitosti, iskoristivosti resursa, konkurentnsti i internacionalizacije poslovanja. Cilj projekta je kroz unaprijeđivanje kapaciteta proizvodnje na području proizvodnje začina, ulaganja u digitalna rješenja u poslovanju i povećanje energetske učinkovitosti,  povećati konkurentnost poduzeća na trenutnom tržištu i ostvariti izlazak na nova tržišta,  što će se ogledati u većem udjelu na tržištu, povećanju prihoda i zaposlenosti te uspješnijem poslovanju.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je kroz unaprijeđivanje kapaciteta proizvodnje na području proizvodnje začina, ulaganja u digitalna rješenja u poslovanju i povećanje energetske učinkovitosti,  povećati konkurentnost poduzeća na trenutnom tržištu i ostvariti izlazak na nova tržišta,  što će se ogledati u većem udjelu na tržištu, povećanju prihoda i zaposlenosti te uspješnijem poslovanju.

Ukupna vrijednost projekta: 1.530.692,20 HRK, iznos koji sufinancira EU: 579.311,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 15.12.2021. do 15.12.2022.

Kontakt osobe za više informacija: Monika Brozinić, mbrozinic@rivalis.hr

 

Više informacija na 

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

 Zajedno do fondova EU

– Napomena o fondu koji podupire projekt (operaciju): Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj